Το dotBot είναι μία ανοικτή δημιουργική ρομποτική πλατφόρμα σχεδιασμένη και κατασκευασμένη εξ’ολοκλήρου από τον καλλιτέχνη. Το σχεδιαστικό αυτό ρομπότ μπορεί να δημιουργεί μεγάλης κλίμακας σχέδια από πίξελ σε κάθετες επιφάνειες (πχ τοίχους). Το ρομπότ αποτελείται από δύο τμήματα τη Βάση και την Κασέτα. Η Κασέτα είναι αποσπώμενη και ανάλογα με την επιλογή της αλλάζει και η τεχνική σχεδίασης, επιτρέποντας έτσι την εξερεύνηση διαφορετικών τεχνοτροπιών με βάση τα πίξελ. Η Κασέτα που χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο mural (Halftone Cartridge) επιτρέπει τη δημιουργία τοιχογραφιών με την τεχνική halftone. H Κασέτα χρησιμοποιεί ειδικά διαμορφωμένες στάμπες μελανιού οι οποίες αποτυπώνουν δίσκους διαφορετικών διαμέτρων στην κάθετη επιφάνεια δίνοντας μας το αποτέλεσμα μίας halftone εικόνας. Η πλατφόρμα αυτή δημιουργεί τοιχογραφίες μέσω ενός κράματος καλλιτεχνικών πεδίων όπως η ψηφιακή τέχνη, η φωτογραφία και η street art. Επιπλέον, το dotBot δημιουργεί εικόνες οι οποίες βρίσκονται στο μεταίχμιο ψηφιακού και φυσικού κόσμου. Παρότι αποτελούν φυσικές αναπαραστάσεις, η διαδικασία και η τεχνική σχεδίασης συνεχώς μας υπενθυμίζουν το ψηφιακό πρίσμα μέσα από το οποίο υλοποιείται η αναπαράσταση.

Dimitris Mairopoulos (other_robot) (GR)
O Δημήτρης Μαϊρόπουλος είναι Computational Designer και New Media Artist. Κατέχει πτυχίο Master of Science in Design and Computation από το Massachusetts Institute of Technology (MIT). Επιπλέον, είναι διδακτορικός υποψήφιος στα πεδία του Computational Creativity and Creative Robotics και διδάσκει μάθημα στο πεδίο του Design Thinking στο πανεπιστήμιο Mines ParisTech. Η δουλειά του σαν καλλιτέχνη αναφέρεται στην εξερεύνηση της δημιουργικότητας μέσω computational εργαλείων και ρομποτικής. Το ενδιαφέρον του εντοπίζεται στη δημιουργία κραμάτων ψηφιακού και φυσικού κόσμου – κραμάτων ανθρώπου και μηχανής με στόχο την ανάδυση post-human δημιουργικών οντοτήτων.

Σε συνεργασία με