Το έργο «Tapebook» είναι μία άσκηση στην αρχαιολογία των μέσων. Εμπλέκει τις συνομιλίες δεδομένων, οι οποίες έχουν εξαχθεί από τα κοινωνικά δίκτυα σε ακουστικά αρχεία. Πρόκειται για ηχογραφημένες κασέτες. Το «Tapebook» παίρνει την πληροφορία κατευθείαν από το GUI, αλλάζει τη ριζωματική δομή (τη ρίζα) του υπερκειμένου και την αλλάζει σε μία γραμμική ακολουθία ήχων. Ο χρήστης μπορεί να διαλέξει να ακούσει ηχογραφήσεις που έχουν βγει από κείμενα φιλοσόφων, καλλιτεχνών και συγγραφέων που μιλούν για την ψηφιακή τέχνη στα προφίλ τους.

César Escudero Andaluz (AT/ES)
Ο César Escudero Andaluz είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος επικεντρώνεται στην ψηφιακή κουλτούρα, τη διεπαφή, την κριτική και την κοινωνικοπολιτική επίδρασή τους. Η έρευνα του César απευθύνεται σε ζητήματα όπως η παρακολούθηση των δεδομένων, την αλγοριθμική επικράτηση, την τακτική διεπαφή και το κριτικό mining. Οι πρακτικές του συνδυάζουν σημεία επαφής, ηλεκτρονικά, εικόνες, διαδραστικές εγκαταστάσεις, ρομποτική κριτική σχεδίαση, ψηφιακή αρχαιολογία και ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες. Οι δουλειές του έχουν εκτεθεί σε διεθνείς εκδηλώσεις ηλεκτρονικών τεχνών, μουσείων και γκαλερί, οι οποίες περιλαμβάνουν τα: ARS ELECTRONICA (at) / ZKM (de) / Nam June Paik Museum (sk) / WRO, Media Art Biennale in Wroclaw (pl) / Science Gallery Detroit (usa) / HANGAR. ORG (es) / AKSIOMA(svn) / DRUGO MORE (cr) / CHRONUS ART CENTER (chn) / AMRO Art, hacktivism & open culture (at) / TABAKALERA I (es) / NODE Forum for Digital Arts (de) / KIKK (be) / ADAF (gr).